husbesiktningnerike.se

Lägenhetsbesiktningar

Idag utförs det sällan besiktningar vid lägenhetsköp. Även om inte ansvaret motsvarar det man har vid husköp så kan en kontroll av lägenhetens kondition och status vara att rekommendera.

Standarden på våra lägenheter varierar kraftigt. Äldre lägenheter kan ha renoverats i omgångar. Utrymmen så som kök och våtutrymme kan vara befästa med avvikelser från gällande regelverk och branschstandard. Likt en husbesiktning utförs en grundlig kontroll av lägenhetens alla synliga ytor. Lägenheten synas ur ett byggnadstekniskt perspektiv och en okulär bedömning av lägenhetens kondition och status presenteras i ett skriftligt utlåtande.