husbesiktningnerike.se

Energideklarationer

Enligt lag ska hus vid försäljning energideklareras. En energideklaration är sedan giltig i 10 år efter att den utfärdats. Nybyggnadskraven på hus ligger idag på energiklass C. Äldre hus som idag deklareras brukar ligga på mellan energiklass E och G.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.