husbesiktningnerike.se

Fukt och konstruktionskontroll

Olika fastigheter från olika tidsepoker har sin riskproblematik. Att utföra stickprovsmässig kontroll av riskkonstruktioner kan vara viktigt vid ett fastighetsköp för att få indikation på konstruktionen kondition och status. 

Vid en fukt- och konstruktionskontroll utförs en kompletterande stickprovsmässig kontroll och fuktmätning av känd riskkonstruktion oftast i samband med besiktning. Kontrollen kan även beställas som ett separat uppdrag. Notera att ingreppen måste godkännas av fastighetsägaren. Vanliga riskkonstruktioner består i huvudsak av uppreglade/flytande golv ovan betongplatta, utreglade motfyllda väggar i källare/suterräng samt kryp- och torpargrunder.