husbesiktningnerike.se

Besiktning - en naturlig del av ett köp av en ny bostad

Ett fastighets- eller bostadsrättsköp är en stor affär för många och kanske något man bara gör en eller två gånger i livet. Att på ett pedagogiskt vis få förklarat för sig hur just er framtida bostad är uppbyggd och vilka eventuella risker som föreligger rent byggnadsteknisk är både bra och viktigt. Överlåtelsebesiktningen som utförs kan därför vara mycket värd i slutändan, både eftersom man kan undvika att behöva stå för fel och brister men också genom att man får en klar bild av sin framtida bostads kondition och status. En överlåtelsebesiktning är således en naturlig del av att köpa en ny bostad och något som hjälper er att genomföra köpet på ett tryggt och säkert vis.

En överlåtelsebesiktning kan också beställas av en säljare, till exempel om man som säljare samtidigt vill teckna en dolda fel-försäkring för att slippa risken att få stå krav för s k dolda fel efter en försäljning.

Överlåtelsebesiktningar för säljare eller köpare

Fuktmätningar/Fuktutredningar

Vid en överlåtelsebesiktning för köpare eller säljare utförs en grundlig kontroll av husets alla synliga ytor. Fastigheten granskas ur ett byggnadstekniskt perspektiv och en okulär bedömning av fastighetens kondition och status presenteras i ett skriftligt utlåtande.

Misstänker du fukt eller mögelskador i ditt hus? Anlita då oss för att göra en genomgående fuktutredning på skadan.

Lägenhetsbesiktningar (bostadsrätter)

Energideklarationer

Idag utförs det sällan besiktningar vid lägenhetsköp. Även om inte ansvaret motsvarar det man har vid husförsäljninng så kan en kontroll av lägenhetens kondition och status vara att rekommendera.

Enligt lag skall hus vid försäljning energideklareras. En energideklaration är sedan giltig i 10 år efter att den utfärdats. Nybyggnadskraven på hus ligger idag på energiklass C. Äldre hus som idag deklareras brukar ligga på mellan energiklass E och G.